GAL Prundu Comana

Ghidurile solicitantului

GS M7 GAL Prundu-Comana
(Postat in data de 11.10.2019)

Download the PDF file .


Anexe M7

– anexa 1 Cerere de finantare m7 download

– Anexa 2 Model Studiu de Fezabilitate Documentatie de avizare a lucrarilor de Interventii download

– Anexa 3 – Recomandari privind elaborarea analizei cost‐beneficiu download

– Anexa 4 Contract de Finantare download

– Anexa 6 Hotarea Consiliului Local privind implementarea proiectului download

– Anexa 7 Declaratie de eligibilitate download

– Anexa 8 Declaratie de raportare catre GAL 7 DI6B download

– Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie GAL Prundu-Comana download

– E1.1 Fisa de evaluare a conformitatii administrative a proiectului download

– E1.2 Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate a proiectului download

– E1.3 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie a proiectului download

– FISA MASURII 7 DI 6B download


GS M5 GAL Prundu-Comana
(Postat in data de 04.06.2019)

Download the PDF file .


Anexe M5

– Anexa 1 Cerere de finantare masura 5 DI 6B download

– Anexa 2 studiul de Fezabilitate HG 28 din 2008  download

– Anexa 2_Studiu de fezabilitate HG 907 2016  download

– Anexa 3_Memoriu justificativ  download

– Anexa 4 Recomandari analiza cost beneficiu download

– Anexa 5 Fisa masurii M5_DI 6B Fisa infrastructura de baza  download

– Anexa 6 Fisa de prezentare a teritoriului  download

– Anexa 7 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect  download

– Anexa 8 Declaratie de eligibilitate  download

– Anexa 9 Declaratie de raportare catre GAL 5 DI6B  download

– Anexa 10 Procedura de evaluare si selectie GAL Prundu-Comana download

– Anexa 11 Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila  download

– E1.1GAL Fișa de evaluare a conformităţii administrative a proiectului masura 5 DI 6B download

– E1.2GAL Fișa de evaluare a criteriilor de eligibilitate a proiectului masura 5 DI 6B download

– E1.3GAL Fișa de evaluare a criteriilor de selecţie a proiectuluimasura 5 DI 6B download


GS M1 GAL Prundu-Comana
(Postat in data de 25.02.2019)

Download the PDF file .


Anexe M1
(Postat in data de 25.02.2019)

– Anexa 1 Cerere de finantare 1 DI2A download

– Anexa 2 Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 download

– Anexa 2.1 Memoriu justificativ download

– Anexa 2.2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B download

– Anexa 2.3_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C download

– Anexa 3 Declaratie de eligibilitate download

– Anexa 4 Anexa Angajament propria raspundere PRIVIND UTILIZAREA COFINANTARII download

– Anexa 5 Declaratie de raportare catre GAL download

– Anexa 6 Instructiuni evitare creare conditii artificiale accesarea PNDR2020 download

– Anexa 7 Declaratie privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru beneficiari sau solicitanti download

– Anexa 8 Fisa masurii 1 download

– Anexa 9 Procedura de evaluare si selectie GAL Prundu-Comana APEL LUNAR download

– E1.1CGAL Fisa de evaluare a conformitatii administrative a proiectului masura 1 2A download

– E1.2EGAL Fisa de evaluare a eligibilitatii m1 2A download

– E1.3SGAL Fisa de evaluare a criteriilor de selectie a proiectului masura 1 DI 2A download


 

GS M4 GAL Prundu-Comana

Download the PDF file .


Anexe M4

– ANEXA 1 Cerere de finantare 4 6A (1) download

– Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri download

– Anexa 3 Declaratie eligibilitate reprezentant legal download

– Anexa 4_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere_si_intreprindere_mica download

– Anexa 5 Declaratie_privind_respectarea_regulii_de_cumul_(minimis)_ download

– Anexa 6 Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate download

– Anexa 7 Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de_servicii_de_consiliere_pe_M_02 download

– Anexa 8 Lista coduri caen eligibile download

– Anexa 9 Lista coduri numai pentru dotarea cladirilor download

– Anexa 10 Instructiuni_evitare_conditii_artificiale download

– Anexa 11 Fisa masurii 4 DI 6A download

– Anexa 12 Declaratie detinere parti sociale download

– Anexa 13 Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila download

– E 1.2 CGAL.L Fisa de verificare a conformitatii download

– E 3.4 Formular solicitare informatii suplimentare download

– E.1.2 EGAL.L FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE (1) download

– E1.2SGAL.L Fisa de verificare a criteriilor de selectie (1) download

– Formular E 3.8 – TGAL.L_Fisa_de_evaluare_ vizita in teren M19.2- 4 DI 6A download

– Procedura de evaluare si selectie GAL Prundu- Comana APEL LUNAR (2) downloadGS M6 GAL Prundu-Comana

Download the PDF file .


Anexe M6

– Anexa 1 Cerere de finantare M 6.xlsm download

– Anexa 2 Model Studiu de Fezabilitate Documentatie de avizare a lucrarilor de Interventii download

– Anexa 3 Memoriu_Justificativ_beneficiarii_publici download

– Anexa 4 Recomandari_analiza_cost-beneficiu (1) download

– anexa 6 -Fisa prezentare teritoriu download

– Anexa 7 Model Hotarare consiliu local privind implementare proiect download

– Anexa 8 Declaratie pe proria raspundere beneficiar download

– Anexa 10 Raport asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila download

– E1.1 Fisa de evaluare a conformitatii administrative a proiectului download

– E1.2 Fisa de evaluare a criteriilor de eligibilitate a proiectului download

– E1.3 Fisa de evaluare a criteriilor de selectie a proiectului i download